Poeziya / Olum Sənin Olum Dərdin / 2024 / JMD
Yaşam Döngüsü

Olum Sənin Olum Dərdin

Kimdir dərd?! Nədir dərd?! sualların cavablarımı bizi yorur. Yoxsa nəfəs alan hər şeymi yorur. “Yaşam Döngüsü”ndə “JMD” bu dəfə də poeziya üzrə öz fikirlərini çatdırır.

“Olum Sənin Olum Dərdin”

Ay var ki, ölürsən günəşə
Gecə var ki, ölürsən gündüzə
Nəyə görə çəkməlisən dərdi
Varsa gündüzün xeyri-şəri

Bir-birimizi başa düşmürük
Qürür sənin yoluvu burur
İnanırsansa onda tut sevgini
Olum sənin, olum dərdin

Sənə görə keçirəm zərərə
Satıram savabı göz görə-görə
Bilirsən mən necə gələrəm
Amma ki, açıqdır dərdim zərərə

Çox düşündüm vardım bir yola
Sənə görə çəkilən ruh bədəndə yorular
Şeytan səni mənə ərmağan edə
Amma arzusunu çəkdirən naz məni doydurur

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button