Universal Öyrənmə Dizaynı / Tədrisdə Diqqət Ediləcəklər
Blog

Universal öyrənmə dizaynı

Tədrisdə universal dizayn

Universal Öyrənmə Dizaynı (Universal Design for Learning – UDL) tədris və təlim proseslərinin müxtəlif öyrənmə ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədilə tərtib edilmiş bir yanaşmadır. UDL-nin əsas prinsipləri öyrənmə imkanlarının genişləndirilməsi, fərqli öyrənmə tərzlərinə uyğun metodların təmin edilməsi və hər kəsin təlimdən maksimum fayda görməsini təmin etməkdir. Bu yanaşma, hər bir tələbənin fərdi təhsil ehtiyaclarına uyğun olaraq tədris metodlarının və materiallarının uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur.

UDL-nin əsas prinsipləri bunlardır:

 1. Çeşitli təqdimatlar (Multiple Means of Representation): Məlumatların fərqli yollarla təqdim edilməsi (məsələn, vizual, audial, kinestetik). Bu, fərqli öyrənmə tərzlərinə malik tələbələrin materialı anlama imkanlarını artırır.
 2. Çeşitli ifadə yolları (Multiple Means of Action and Expression): Tələbələrin öyrəndiklərini müxtəlif yollarla ifadə edə bilmələri (məsələn, yazılı işlər, şifahi təqdimatlar, layihələr).
 3. Çeşitli motivasiya yolları (Multiple Means of Engagement): Öyrənməyə motivasiya etmək üçün müxtəlif yolların istifadəsi (məsələn, real dünyaya bağlı fəaliyyətlər, fərdi maraqlara uyğun tədris materialları).

Bu prinsiplərin hər biri öyrənməni daha inkluziv və əlçatan etməyə kömək edir. UDL tədris planlarının və proqramlarının hazırlanmasında geniş istifadə olunur və təhsil müəssisələrində daha geniş öyrənmə imkanları yaratmağa kömək edir.

Əgər Universal Öyrənmə Dizaynı haqqında daha ətraflı məlumat almaq və ya bu yanaşmanı tədris proseslərində necə tətbiq etmək barədə təkliflərə ehtiyacınız varsa, suallarınızı verməkdən çəkinməyin.

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD) zamanı diqqət edilməli olan bir neçə əsas prinsip və strategiya mövcuddur:

 1. Əlçatanlıq və İnklyuzivlik: Universal öyrənmə dizaynı müxtəlif öyrənmə tərzlərinə və qabiliyyətlərinə malik tələbələr üçün əlçatan olmalıdır. Bu, fərqli formatlarda resursların təqdim edilməsini və hər kəsin materiallara bərabər çıxışını təmin edir.
 2. Çeşitlilik və Fərdiləşdirmə: UÖD müxtəlif öyrənmə ehtiyaclarına cavab verəcək müxtəlif fəaliyyətlər və materiallar təklif etməlidir. Bu, tələbələrin fərdi ehtiyaclarına uyğun öyrənmə yolları seçə bilməsini təmin edir.
 3. Davamlı Qiymətləndirmə: Universal öyrənmə dizaynı zamanı tələbələrin davamlı şəkildə qiymətləndirilməsi və irəliləyişlərinin izlənməsi vacibdir. Bu, müəllimlərin tələbələrin ehtiyaclarına uyğun olaraq təlimi tənzimləməsinə imkan verir.
 4. Motivasiya və Marağın Artırılması: UÖD tələbələrin motivasiyasını və marağını artıracaq şəkildə dizayn edilməlidir. Bu, müxtəlif stimullar və öyrənmə fəaliyyətləri ilə həyata keçirilə bilər.
 5. Texnologiyanın İstifadəsi: Universal öyrənmə dizaynı zamanı texnologiya və rəqəmsal resurslardan effektiv istifadə edilməlidir. Bu, tələbələrin müxtəlif öyrənmə tərzlərinə uyğun resurslara və fəaliyyətlərə çıxışını artırır.
 6. Geri Bildirim və Dəstək: UÖD tələbələrə vaxtında və konstruktiv geri bildirim verilməsini təmin etməlidir. Bu, onların öyrənmə prosesini daha yaxşı başa düşməsinə və inkişaf etməsinə kömək edir.
 7. Əməkdaşlıq və Komanda İşinin Təşviqi: Universal öyrənmə dizaynı tələbələrin əməkdaşlıq etməsinə və komanda şəklində işləməsinə imkan yaratmalıdır. Bu, onların sosial bacarıqlarını inkişaf etdirməyə və birgə öyrənməyə töhfə verir.
 8. Əlçatan Resurslar: UÖD müxtəlif formatlarda (mətn, şəkil, video, səs) resursların təqdim edilməsini təmin etməlidir ki, hər kəs öz öyrənmə tərzinə uyğun olan materialları istifadə edə bilsin.
 9. Adaptiv Tədris: Universal öyrənmə dizaynı tələbələrin fərdi ehtiyaclarına uyğun olaraq tədris prosesini tənzimləyə bilən adaptiv sistemlərdən istifadə etməlidir.
 10. Mədəniyyətlərarası Hörmət: UÖD müxtəlif mədəniyyətlərdən olan tələbələrin ehtiyaclarını nəzərə alaraq, mədəniyyətlərarası hörməti təşviq etməlidir.

Bu prinsip və strategiyalara diqqət yetirərək, universal öyrənmə dizaynı inklüziv, ədalətli və effektiv tədris mühiti yaradır.

Tədrisdə universal dizayn

Tədrisdə universal dizayn (Universal Design for Learning – UDL) təhsil prosesinin hər bir tələbənin fərdi ehtiyaclarına və qabiliyyətlərinə uyğunlaşdırılmasını hədəfləyən bir yanaşmadır. Bu yanaşma, tədris metodlarının, materiallarının və qiymətləndirmə üsullarının hər bir tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq dizayn edilməsini nəzərdə tutur. UDL üç əsas prinsipə əsaslanır:

 1. Dərsliklərin müxtəlif yollarla təqdim edilməsi:
  • Eyni məlumatı müxtəlif formatlarda təqdim etmək (vizual, auditoriyal, kinestetik).
  • Tələbələrin müxtəlif üsullarla informasiya əldə edə bilməsi üçün müxtəlif alət və resurslar təmin etmək.
 2. Dərsliklərə fərqli yollarla cavab vermək və iştirak etmək imkanı:
  • Tələbələrin bilik və bacarıqlarını müxtəlif yollarla ifadə etmələrinə imkan yaratmaq (şifahi, yazılı, vizual, praktiki).
  • Tələbələrin öyrənmə prosesində aktiv iştirak etmələrinə və öz üslublarına uyğun metodlardan istifadə etmələrinə imkan yaratmaq.
 3. Tələbələrin motivasiyasını və iştirakını artırmaq:
  • Öyrənmə məqsədlərinə nail olmaq üçün tələbələrin maraqlarını və motivasiyasını artıran metodlar tətbiq etmək.
  • Tələbələrin öyrənmə prosesinə aktiv şəkildə qoşulmalarını təmin etmək üçün müxtəlif motivasiya strategiyalarından istifadə etmək.

UDL yanaşması, tədrisdə hər kəsin bərabər imkanlara sahib olmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu yanaşma, xüsusilə fərqli öyrənmə ehtiyacları olan tələbələr üçün çox faydalıdır, çünki onlar özlərinə uyğun şəkildə öyrənmək imkanı əldə edirlər.

Tədrisdə universal dizayn haqqında daha çox məlumat istəsəniz, sizə müxtəlif resurslar və metodlar haqqında ətraflı məlumat verə bilərəm.

Əlaqəli məqalələr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Həmçinin
Close
Back to top button