Rənglərin Psixologiyası İlə Tanışlıq / Diqqətli Ol
Blog

Rənglərin Psixologiyası İlə Tanışlıq

Rənglərin insan beyninə təsiri

Rənglərin psixologiyası ilə tanışlıq başlanmışdır. Psixoloji mənaları müxtəlif mədəniyyətlərdə və şəxsi təcrübələrdə fərqli olsa da, ümumiyyətlə qəbul edilən bəzi əsas mənalar var. Burada əsas rənglərin bəzi psixoloji mənaları haqqında məlumat verəcəyəm:

 1. Qırmızı: Enerji, həyəcan, ehtiras, güc və təhlükə ilə əlaqələndirilir. İnsanlarda adrenalin səviyyəsini artıraraq, ürək döyüntüsünü və qan təzyiqini yüksəldir.
 2. Mavi: Sakitlik, sükunət, etibar və sadiqlik ilə əlaqələndirilir. Düşüncəni və zehni sakitləşdirir, buna görə də çox vaxt ofislərdə və yataq otaqlarında istifadə olunur.
 3. Sarı: Sevinc, optimizm, enerji və istilik ilə əlaqələndirilir. Düşüncəni və yaradıcılığı stimullaşdırır, lakin çox miqdarda istifadə edildikdə gərginlik yarada bilər.
 4. Yaşıl: Təbiət, balans, harmoniya və təzələnmə ilə əlaqələndirilir. İnsana sakitlik və rahatlıq verir, göz üçün ən sakitləşdirici rəng hesab olunur.
 5. Narıncı: Həyəcan, coşqunluq, istilik və sosiallaşma ilə əlaqələndirilir. Yaratıcılığı və enerjini artırır, amma bəzən çox istifadədə diqqəti yayındıra bilər.
 6. Bənövşəyi: Zənginlik, lüks, mənəviyyat və mistiklik ilə əlaqələndirilir. Yaradıcı düşüncəni və intuisiya gücləndirir, lakin çox miqdarda istifadə edildikdə həddindən artıq ola bilər.
 7. : Təmizlik, sadəlik, təmizlik və səmimilik ilə əlaqələndirilir. Həyatda yeni başlanğıcları simvolizə edir və sahəni daha geniş və açıq göstərə bilər.
 8. Qara: Güc, zəriflik, sirr və rəsmi ilə əlaqələndirilir. Zəngin və mürəkkəb hislər yaradır, lakin çox miqdarda istifadə edildikdə qaranlıq və ağır görünə bilər.
 9. Boz: Neytral, tarazlıq, sabitlik və praqmatizm ilə əlaqələndirilir. Diqqəti yayındırmayan və mülayim bir rəngdir, lakin çox istifadədə cansızlıq hissi yarada bilər.

Rənglərin psixoloji təsirləri dizayn və marketinqdə çox vacibdir, çünki onlar insanların duyğularına və davranışlarına təsir edə bilər. Bu məlumatları nəzərə alaraq dizayn etmək, istifadəçi təcrübəsini və məhsulun uğurunu artırmağa kömək edə bilər.

Rənglərin İnsan Beyninə Təsiri

Rənglərin insan beyninə təsiri kompleks və çoxşaxəlidir, bu təsir həm fizioloji, həm də psixoloji səviyyədə baş verir. Rənglərin beynə təsiri ilə bağlı əsas məqamları aşağıda qeyd etmişəm:

 1. Fizioloji Təsirlər:
  • Qırmızı: Qırmızı rəng ürək döyüntüsünü və qan təzyiqini artırır, adrenalini yüksəldir. Bu rəng enerji və həyəcan yaradır.
  • Mavi: Mavi rəng sakitləşdirici təsir göstərir, ürək döyüntüsünü və qan təzyiqini azaldır. Bu rəng rahatlıq və sakitlik hissi yaradır.
  • Yaşıl: Yaşıl rəng göz üçün ən rahat rəng hesab olunur və rahatlıq hissi yaradır. Təbiətə aid olduğu üçün beyin yaşıl rəngi təbiətlə əlaqələndirir.
 2. Psixoloji Təsirlər:
 3.  
  • Qırmızı: Qırmızı rəng ehtiras, həyəcan və təhlükə hissi yaradır. Təhlükə və xəbərdarlıq işarələrində tez-tez istifadə olunur.
  • Mavi: Mavi rəng sakitlik, etibar və təhlükəsizlik hissi yaradır. İstirahət və iş yerlərində tez-tez istifadə olunur.
  • Sarı: Sarı rəng sevinc və enerji hissi yaradır, həmçinin diqqəti cəlb edir. Marketinq və reklamda diqqət çəkmək üçün istifadə olunur.
  • Narıncı: Narıncı rəng coşqunluq və istilik hissi yaradır. Yaratıcılığı və enerjini artırır.
  • Bənövşəyi: Bənövşəyi rəng zənginlik və lüks hissi yaradır. Yaradıcı düşüncəni və mənəvi hissləri stimullaşdırır.
  • : Ağ rəng təmizlik və sadəlik hissi yaradır. Səhiyyə və kosmetik sahələrdə geniş istifadə olunur.
  • Qara: Qara rəng güc və zəriflik hissi yaradır. Lüks məhsullarda və rəsmi geyimlərdə istifadə olunur.
  • Boz: Boz rəng neytral və balans hissi yaradır. Diqqəti yayındırmayan və mülayim bir rəngdir.
 4. Rənglərin Emosional və Davranışsal Təsirləri:
  • Həyəcana Təsir: Parlaq və isti rənglər (qırmızı, narıncı, sarı) həyəcana və enerjiyə səbəb olur.
  • Sakitliyə Təsir: Sərin rənglər (mavi, yaşıl, bənövşəyi) sakitlik və rahatlıq hissi yaradır.
  • Diqqətə Təsir: Parlaq rənglər diqqəti cəlb edir və görmə sahəsində fərqlənir.
  • Yaradıcı Təsirlər: Rənglərin birləşməsi yaradıcı düşüncəni və məhsuldarlığı artırır.

Rənglərin təsiri ilə bağlı hər bir insanın fərdi təcrübələri və mədəniyyəti də rol oynayır. Buna görə də rənglərin təsirini anlamaq və istifadə etmək, xüsusi məqsədlərə çatmaq üçün çox vacibdir. Dizaynerlər, marketoloqlar və digər sahələrdə çalışanlar bu təsirləri nəzərə alaraq öz işlərini daha effektiv edə bilərlər.

Əlaqəli məqalələr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Həmçinin
Close
Back to top button