Qrafika Sozunun Menasi / Azərbaycan Dilində Istifadəsi
Blog

Qrafika sozunun menasi

Qrafik sözünün azərbaycan dilində istifadasi

Qrafika sozunun menasi qədim dövrlərə dayanır. Bu termin Yunan dilində “yazmaq” və ya “çəkmək” mənasını verən “graphikos” sözündən gəlir. Antik Yunanıstanda bu termin müxtəlif sənət formalarını, xüsusilə də cizgi və yazıları təsvir etmək üçün istifadə olunurdu. Sonralar, orta əsrlərdə və renessans dövründə qrafik sənətlər inkişaf etdi və müasir qrafika anlayışı yaranmağa başladı. Beləliklə, qrafika anlayışı min illər öncədən günümüzə qədər davam edən zəngin bir tarixə malikdir.

Qrafika sozunun menasina bir çox peşə sahibləri və sənətkarlar uyğun gəlir. Bu termin aşağıdakı sahələrdə çalışan insanlara aid edilə bilər:

 1. Qrafik dizaynerlər: Logolar, broşuralar, afişalar, veb saytlar və digər vizual materiallar hazırlayan peşəkarlar.
 2. İllüstratorlar: Kitab, jurnal və reklamlar üçün şəkil və illüstrasiyalar çəkən sənətkarlar.
 3. Rəssamlar: Qrafika əsərlər yaradan və sərgilərdə işlərini nümayiş etdirən rəssamlar.
 4. Animasiya və karikatura sənətkarları: Filmlər, televiziya proqramları və video oyunlar üçün animasiya və karikatura yaradan sənətkarlar.
 5. Reklam mütəxəssisləri: Reklam kampaniyaları üçün vizual kontent hazırlayan mütəxəssislər.
 6. Web dizaynerlər: İnternet saytlarının vizual tərtibatını və qrafikasını hazırlayan dizaynerlər.
 7. Fotografçılar: Fotoşəkilləri qrafik elementlərlə birləşdirərək unikal əsərlər yaradan fotografçılar.

Bu peşə sahibləri qrafika sənətinin müxtəlif aspektlərini istifadə edərək məlumat və hissləri vizual şəkildə ifadə edirlər.

Qrafik sözünün azərbaycan dilində istifadasi

“Qrafik” sözü Azərbaycan dilində geniş bir sahəni əhatə edən bir termindir və müxtəlif kontekstlərdə istifadə olunur:

 1. Qrafik dizayn: Qrafik dizayn sahəsində “qrafik” termini logolar, afişalar, broşuralar, kitab üzləri və digər vizual materialların dizaynını ifadə edir. Qrafik dizaynerlər bu sahədə xüsusi proqramlar və alətlərdən istifadə edərək yaradıcı işlərini həyata keçirirlər.
 2. Qrafik sənətlər: Qrafik sənətlər rəssamlıq, illüstrasiya və digər vizual sənət növlərini əhatə edir. Bu sahədə çalışan rəssamlar və illüstratorlar şəkillər və təsvirlər vasitəsilə fikirlərini və hisslərini ifadə edirlər.
 3. Qrafik göstəricilər: Elm və statistika sahəsində “qrafik” termini məlumatların vizual olaraq təqdim edilməsi üçün istifadə olunur. Qrafiklər, cədvəllər və diaqramlar məlumatların daha asan başa düşülməsini təmin edir.
 4. Rəqəmsal qrafika: İnformasiya texnologiyaları və kompüter qrafikası sahəsində “qrafik” rəqəmsal təsvirlər və animasiyalar üçün istifadə olunur. Bu sahədə çalışan mütəxəssislər müxtəlif proqram təminatları vasitəsilə 2D və 3D qrafikalar yaradırlar.
 5. Qrafik plan: Təhsil və iş sahələrində “qrafik plan” termini zamanın və işlərin təşkil edilməsini ifadə edir. Bu cür planlar dərs cədvəlləri, iş qrafikləri və digər zaman planlamalarını əhatə edir.

Beləliklə, “qrafik” sözü Azərbaycan dilində müxtəlif sahələrdə geniş istifadə olunur və vizual məlumatların, sənət əsərlərinin və planların təsvir edilməsi üçün vacib bir vasitədir.

Əlaqəli məqalələr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Həmçinin
Close
Back to top button